Request Your Quote

Request a 100% free, no obligation quote on your project.
We promise you will be happy with your choice to get in touch with us. However please make sure to read our Terms & Conditions.

Naše služby

Komplexní řešení pro Vaše projekty.

Železobetonové konstrukce

Disponujeme vlastním systémovým bedněním Peri.

Průmyslové stavby

Výstavba hal, stavby pro chemický průmysl jako nerezové záchytné jímky atd.

Dopravní stavby

Výstavba a opravy zpevněných parkovacích a skladovacích ploch, místních komunikací

Stavební řízení, zhotovení stavebních rozpočtů a projektové dokumentace
Pozemní stavby
Inženýrské sítě
Vodohospodářské stavby